Nieuwsoverzicht

De grote meerwaarde van windenergie
In oktober 2023 verscheen een kort verslag van Energiek Reahûs in de lokale dorpskrant. Daarin vertelde de werkgroep aan de dorpsbewoners waarom windenergie echt nodig is om het dorp te...
Duurzame energievoorziening urgenter dan ooit
De energieprijzen rijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, sancties en de ontwikkelingen in Groningen de pan uit. Bij veel mensen staat de kachel laag, zijn we bezig met tochtstrippen, isolatie,...
Dorpsbijeenkomst 10 mei
Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De...
Op pad met de warmtecamera
In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor...
Enquête
Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en...
Presentatie Plan van Aanpak – dorpshuis Reahus
Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar...