Welkom in
Energiek Reahûs

Het dorp als energie eiland; Reahûs als voorbeeld in de energietransitie
It doarp as enerzjy(k) eilân; Reahûs as foarbyld yn de enerzjytransysje

Een hechte gemeenschap

Onafhankelijk
aardgasvrij dorp

Vergunning
VERVANGING windmolen

Over het dorp

Reahûs (Roodhuis) is een klein plattelandsdorp in de Greidhoeke, gelegen tussen Sneek, Bolsward en Leeuwarden. Reahûs heeft zo’n 200 inwoners op 70 adressen.  Reahûs kenmerkt zich verder door een grote diversiteit aan woningen, vooral laagbouw, een lage dichtheid en veel eigen woningbezit. Reahûs heeft ‘dunne’ infrastructurele verbindingen: gas, elektra, riolering, wegen, internet. Maar we hebben ook een vergunning voor een nieuwe windmolen, grote schuurdaken en veel ruimte, een energie coöperatie en een deskundige werkgroep. Maar belangrijkste van alles is dat we in Reahûs een hechte gemeenschap zijn met mensen die positief in het leven staan en die constructief samenwerken om het leven op het platteland aangenaam te houden en te ontwikkelen. Er is nog een school voor primair onderwijs met sportzaal die ook gebruikt kan worden voor dorpsactiviteiten, een katholieke kerk, sportveld waar vooral gekaatst wordt en een echt dorpscafé (café De Ree) welke ook als dorpshuis fungeert.

Wie zijn wij

De werkgroep Energie Reahûs bestaat uit:
Haye Postma, Rein Terwisscha van Scheltinga, Arnold Burger en Titus Andringa. Zij hadden voorheen al zitting in het bestuur van de Stichting Doarpsmûne Reahûs. Carola Mordhorst en Oane Galema zijn vanuit betrokkenheid en expertise aangesloten. 

Wij laten ons over de diverse technische mogelijkheden adviseren door The Earlybirds en Galama Sustainable solutions. Beide hebben expertise in de energietransitie en verduurzaming van de maatschappij.

Tijdlijn

Project afgerond
Dorpsbijeenkomst 10 mei
Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De gegevens zijn nodig om een beeld te krijgen van de totale energievraag van Reahûs en om een gevoel te krijgen van de motivatie voor verduurzaming. De data hebben we gebruikt om mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep heeft gekeken naar verschillende warmtebronnen. Aquathermie vanuit de Franekervaart, zon, bodem en windenergie zijn mogelijkheden voor Reahûs.
Op pad met de warmtecamera
In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor komen eventuele niet geïsoleerde delen of isolatielekken in beeld. Geen of weinig isolatie zorgt voor warmteverlies en extra gasverbruik. Wat flink zonde is want alle warmte die je huis via muren, kozijnen, ramen, het dak en kiertjes verlaat, moet je extra opwekken. Niet goed voor het milieu en met deze hoge energietarieven ook niet goed voor je portemonnee.
Enquete
Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en koken, welke initiatieven men al heeft gedaan of op korte termijn plannen voor heeft. Ook wilden we weten of men duurzaamheid een belangrijk thema vindt en hoe men denkt over investeren, terugverdienen. Door het invullen van de enquête geeft u ons de benodigde informatie om een goed plan van aanpak te schrijven. De enquête wordt half januari weer opgehaald.
1e bijeenkomst dorp
Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar en aanvaardbaar plan voor de transitie naar een aardgasvrij dorp te maken. De belangen van de bewoners staan voorop. We kijken vanuit individuele wensen naar mogelijk collectieve oplossingen, niet andersom.
Juli 2025
Mei 2022
Februari 2022
December 2021
Oktober 2021

Nieuws

Dorpsbijeenkomst 10 mei
Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De...
Op pad met de warmtecamera
In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor...
Enquête
Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en...