Ons initiatief

In 1993 is er in Reahûs een dorpsmolen gerealiseerd door de Stichting Doarpsmûne Reahûs.  Deze windmolen heeft het dorp, in die bijna 25 jaar, voor een flink deel van de elektriciteitsbehoefte van het dorp voorzien. Sinds 2019 staat de turbine stil omdat deze vervangen moet worden.

Energie coöperatie Reahûs (EKR) met de officiële naam Windcoöperatie “De Wynroos fan Reahûs” U.A., is primair opgericht om de huidige, gecrashte windmolen te vernieuwen.

Terwijl er al een bouwvergunning voor een nieuwe was verleend en de wervingscampagne voor nieuwe leden aardig op stoom was, veranderde de voor de financiering cruciale postcoderoosregeling. De vervangingsactie is hierop stil komen te liggen.

De plannen zijn inmiddels ambitieuzer geworden, nl It doarp as enerzjy(k) eilân Reahûs as foarbyld yn de enerzjytransysje  (Het dorp als energie eiland Reahûs als voorbeeld in de energietransitie).

In onze benadering van de warmtetransitie-opgave zetten we de belangen van de bewoners voorop. Deze filosofie houdt in dat we op zoek gaan naar wat het beste is voor ieders individuele situatie en zoeken vandaaruit verder naar de collectieve kansen voor het dorp.

Het dorpsbelang heeft in dit proces de rol van coördinator en opdrachtgever.