Techniek

De energietransitie is vooral een technische aangelegenheid. Dat zou je kunnen denken. Maar als je bedenkt dat er al voldoende duurzame technieken voorhanden zijn om de transitie te maken, dan is het opeens geen zuiver technisch probleem meer. De zoektocht in bijvoorbeeld een dorp als Reahûs gaat ook meer over welke combinatie van technieken hier het best op zijn plaats is. Afwegingen die daarbij een rol spelen zijn:

  • welke maandlasten levert dat de bewoners op?
  • welke investering dienen zijn in hun woning te doen?
  • heb ik het straks nog wel(altijd) comfortabel warm?
  • wat voor ruimtelijke inpassing vergt de opwekking van de benodigde energie?
  • ben ik afhankelijk van iemand?


Bij het zoeken naar de beste oplossing spelen deze en nog vele andere vragen een rol. Vandaar dat er eerst een enquête is gehouden en er regelmatig overleg met de bewoners zal zijn. Er bestaat niet zoiets als de beste technische oplossing. We willen samen met de bewoners naar de meest passende oplossing. Het COLONY-model van TheEarlybirds helpt ons met het vinden van het antwoord op een aantal technisch-economische vraagstukken. Die zijn vooral gericht op het vinden van de toekomstige energievraag vanuit de woningen. Daarnaast zullen we antwoorden willen vinden op het opwekken van energie, het opslaan van energie en wanneer er behoefte is aan energie.

De randvoorwaarde is dat het dorp onafhankelijk zou willen worden van externe energieleveranciers, een energie-eiland dus. In hoeverre dat gaat lukken gaan we met ENERGIEK REAHÛS ontdekken.

klik op de afbeelding om te vergroten