We doen het niet alleen

Eind 2021 is op initiatief van de technische universiteit Delft (TUD) en de Technische Universiteit Twente (TUT) bij de NWO (KIC Energy) het onderzoeksvoorstel “Energy transition as a socio-technical challenge” ingediend. Dit voorstel richt zich op zogenaamde slimme en geïntegreerde gemeenschapsenergiesystemen. De hoofdvraag is op welke deze systemen in samenwerking met bewoners kunnen worden ontworpen en hoe deze systemen flexibel en robuust kunnen worden ontwikkeld. Reahûs is een van de 3 beoogde pilotlocaties binnen dit project. Daarnaast bekijken we samen met deze universiteiten naar meer mogelijkheden om van Reahûs een proeflocatie voor slimme collectieve coöperatieve energiesystemen te maken. We zijn van goede hoop dat de samenwerking tussen TUD, TUT en Reahûs in de komende jaren vruchten af zal werpen.

Gemeente Súdwest-Fryslân zet in op energie uit de samenleving. We omarmen en ondersteunen bewonersinitiatieven als Energiek Reahûs. Dat doen we met geld voor onderzoek, door regels aan te passen en partijen te verbinden. Inwoners dragen dit initiatief en gaan voor duurzame, betaalbare techniek. Dat is goed voor het klimaat en de mienskip.

Energiek Reahûs is aan de leiding en de gemeente helpt waar mogelijk.

Galama Sustainable Solutions is een eenmansbedrijf opgericht door dr. ir. Oane Galama. Sinds 2020 ontwikkelen we projecten op het gebied van energie, warmte, water, omgeving en landbouw. Vanuit een integrale systeembenadering kunnen wij bedrijven en overheden helpen om een visie te vormen en projecten richting geven. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, kennis van actuele ontwikkelingen en een sterk analytisch vermogen komen we tot inzichten die de impact en relevantie van projecten vergroten. Wij streven naar een duurzame wereld en werken enkel aan projecten die hiertoe bijdragen.

www.galamasolutions.com

TheEarlybirds waren er zelf vroeg bij om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te onderzoeken en voor klanten op de agenda te zetten. Om het complexe vraagstuk van een aardgasvrije gebouwde omgeving inzichtelijk en begrijpelijk te maken, hebben ze de rekenmodellen NEST en COLONY gemaakt, die op zoek gaat naar optimale aardgasvrije warmteoplossingen voor gebouw en buurt. TheEarlybirds is opgericht door Eline Burger en Arnold Burger, die beiden vanuit hun eigen vakgebied elkaar aanvullen en kansen zien hun passie te bewerkstelligen. TheEarlybirds werken met veel plezier, denken in kansen en we helpen op tijd de juiste veranderingen in gang te zetten.

https://theearlybirds.nl/nl/

Foto’s zijn gemaakt door:  Hiltsje Bloemhof