Dorpsbijeenkomst 10 mei

Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De gegevens zijn nodig om een beeld te krijgen van de totale energievraag van Reahûs en om een gevoel te krijgen van de motivatie voor verduurzaming. De data hebben we gebruikt om mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep heeft gekeken naar verschillende warmtebronnen. Aquathermie vanuit de Franekervaart, zon, bodem en windenergie zijn mogelijkheden voor Reahûs. Er zijn mogelijkheden voor een warmte- en elektriciteitsnet waarbij energie wordt opgewekt via zon en wind. Een warmtepomp maakt uit deze energie warmte. De Franekervaart dient hierbij als warmtebron (aquathermie). Het opgewarmde water wordt voor de winter opgeslagen in een bassin in de bodem en extra verwarmd met een zonneboiler en of warmtepomp als er veel aanbod is van zon en windenergie. De aangesloten woningen krijgen warmte via dit warmtenet. Tekening Stroomnet-warmtenet De energie bestemd voor het elektriciteitsnet wordt ook opgewekt via zon en wind en opslagen in buurtaccu’s om later te kunnen gebruiken. Op deze manier zorgt Reahûs voor een eigen duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening. Door middel van het Colonymodel van TheEarlyBirds kan een advies op maat voor individuele woningen gemaakt worden. Zodra duidelijk wordt welke techniek voor de betreffende woning het meest geschikt is wordt gekeken of deelname aan een collectief mogelijk/gewenst is. Het logo en de nieuwe website worden gepresenteerd aan de aanwezigen. Heb je de bijeenkomst gemist, wil je graag de presentatie terugkijken of heb je vragen? Neem dan even contact op met één van de werkgroepleden.

Recent nieuws

De grote meerwaarde van windenergie
In oktober 2023 verscheen een kort verslag van Energiek Reahûs in de lokale dorpskrant. Daarin vertelde de werkgroep aan de dorpsbewoners waarom windenergie echt nodig is om het dorp te...
Duurzame energievoorziening urgenter dan ooit
De energieprijzen rijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, sancties en de ontwikkelingen in Groningen de pan uit. Bij veel mensen staat de kachel laag, zijn we bezig met tochtstrippen, isolatie,...
Op pad met de warmtecamera
In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor...
Enquête
Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en...
Presentatie Plan van Aanpak – dorpshuis Reahus
Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar...