De grote meerwaarde van windenergie

In oktober 2023 verscheen een kort verslag van Energiek Reahûs in de lokale dorpskrant. Daarin vertelde de werkgroep aan de dorpsbewoners waarom windenergie echt nodig is om het dorp te verduurzamen. Beschikbaarheid op momenten dat de zon niet schijnt, is het belangrijkste argument. Maar ook maakt een zelf opwekken van energie het dorp minder afhankelijk van grote energiemaatschappijen en netwerken en kan het de mogelijkheid geven om het dorp zelf van warmte te voorzien.

Na de Provinciale Statenverkiezingen is er een nieuwe coalitie gevormd bestaande uit BBB, FNP, CU en CDA. In het gesloten akkoord is meer ruimte voor lokale opwek van windenergie. Deze ruimte wordt ook gevoeld bij de gemeentelijke afdelingen van deze partijen. We hebben inmiddels door gesprekken met coalitiepartijen binnen onze gemeente de interesse in onze plannen weten te wekken. We zijn in beeld. De eventuele locatie van de molen wordt bepaald door meerdere factoren. Liander, welstand, grondeigenaren en vervolgens draagvlak van de mensen in de omgeving zijn de belangrijkste. Om tot concrete plannen te komen, hebben we de hulp van het gemeentelijk apparaat en gemeentelijke partijen zeker nodig. En we zijn dan ook blij met de positieve reacties die we tot nu toe uit de gemeentelijke hoek hebben gehad op onze plannen. De werkgroep hoopt dat zij een versnelling kunnen geven aan het plan om van Reahûs een Energiek eiland te kunnen maken.

Recent nieuws

Duurzame energievoorziening urgenter dan ooit
De energieprijzen rijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, sancties en de ontwikkelingen in Groningen de pan uit. Bij veel mensen staat de kachel laag, zijn we bezig met tochtstrippen, isolatie,...
Dorpsbijeenkomst 10 mei
Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De...
Op pad met de warmtecamera
In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor...
Enquête
Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en...
Presentatie Plan van Aanpak – dorpshuis Reahus
Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar...