De grote meerwaarde van windenergie

In oktober 2023 verscheen een kort verslag van Energiek Reahûs in de lokale dorpskrant. Daarin vertelde de werkgroep aan de dorpsbewoners waarom windenergie echt nodig is om het dorp te verduurzamen. Beschikbaarheid op momenten dat de zon niet schijnt, is het belangrijkste argument. Maar ook maakt een zelf opwekken van energie het dorp minder afhankelijk […]

Duurzame energievoorziening urgenter dan ooit

De energieprijzen rijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, sancties en de ontwikkelingen in Groningen de pan uit. Bij veel mensen staat de kachel laag, zijn we bezig met tochtstrippen, isolatie, houtkachels, slimme thermostaten, ledverlichting, noem het verder maar op. Er is niemand die niet nadenkt over energie. Het gevolg hiervan is dat ons energiebewustzijn enorm […]

Dorpsbijeenkomst 10 mei

Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De gegevens zijn nodig om een beeld te krijgen van de totale energievraag van Reahûs en om een gevoel te krijgen van de motivatie voor verduurzaming. […]

Op pad met de warmtecamera

In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor komen eventuele niet geïsoleerde delen of isolatielekken in beeld. Geen of weinig isolatie zorgt voor warmteverlies en extra gasverbruik. Wat flink zonde is want alle […]

Enquête

Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en koken, welke initiatieven men al heeft gedaan of op korte termijn plannen voor heeft. Ook wilden we weten of men duurzaamheid een belangrijk thema vindt […]

Presentatie Plan van Aanpak – dorpshuis Reahus

Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar en aanvaardbaar plan voor de transitie naar een aardgasvrij dorp te maken. De belangen van de bewoners staan voorop. We kijken vanuit individuele wensen naar […]