De grote meerwaarde van windenergie

In oktober 2023 verscheen een kort verslag van Energiek Reahûs in de lokale dorpskrant. Daarin vertelde de werkgroep aan de dorpsbewoners waarom windenergie echt nodig is om het dorp te verduurzamen. Beschikbaarheid op momenten dat de zon niet schijnt, is het belangrijkste argument. Maar ook maakt een zelf opwekken van energie het dorp minder afhankelijk […]

Duurzame energievoorziening urgenter dan ooit

De energieprijzen rijzen vanwege de oorlog in Oekraïne, sancties en de ontwikkelingen in Groningen de pan uit. Bij veel mensen staat de kachel laag, zijn we bezig met tochtstrippen, isolatie, houtkachels, slimme thermostaten, ledverlichting, noem het verder maar op. Er is niemand die niet nadenkt over energie. Het gevolg hiervan is dat ons energiebewustzijn enorm […]

Dorpsbijeenkomst 10 mei

Dinsdag 10 mei zijn de geïnteresseerde aanwezigen bijgepraat door de werkgroep Energiek Reahûs. We presenteerde de uitslag van de enquête welke in december is ingevuld. De respons is 65%. De gegevens zijn nodig om een beeld te krijgen van de totale energievraag van Reahûs en om een gevoel te krijgen van de motivatie voor verduurzaming. […]