Op pad met de warmtecamera

In januari en februari zijn Haye en Oane met de warmtecamera door het dorp gegaan. Met een warmtecamera kun je de temperatuur van een muur, dak of vloer meten. Hierdoor komen eventuele niet geïsoleerde delen of isolatielekken in beeld. Geen of weinig isolatie zorgt voor warmteverlies en extra gasverbruik. Wat flink zonde is want alle […]

Enquête

Vlak voor de kerstdagen stuurden we alle bewoners van Reahus een kerstkaart en een enquête. We stelden vragen over het energieverbruik, isolatie van de woning, de manier van verwarmen en koken, welke initiatieven men al heeft gedaan of op korte termijn plannen voor heeft. Ook wilden we weten of men duurzaamheid een belangrijk thema vindt […]

Presentatie Plan van Aanpak – dorpshuis Reahus

Donderdag 6 oktober is het Plan van Aanpak door de werkgroep Energiek Reahus gepresenteerd aan de geïnteresseerde aanwezigen. Het doel is om samen met de bewoners van Reahus een haalbaar en aanvaardbaar plan voor de transitie naar een aardgasvrij dorp te maken. De belangen van de bewoners staan voorop. We kijken vanuit individuele wensen naar […]